Vanliga frågor gällande liftubildning, följande text är från Arbetsmiljöverkets hemsida

Krävs det utbildning för att arbeta med mobila arbetsplattformar och i skylift?

Ja, det finns krav på utbildning och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma om den utbildning och de kunskaper som arbetstagaren har är relevanta och tillräckliga. Arbetsgivaren ska också ge arbets­tagaren sitt tillstånd för användningen anordningen.

När det gäller mobila arbetsplattformar har branschen tagit fram en läroplan för utbildning av förare (LLP) baserad på en ISO-standard som innebär att olika utbildningsföretag har möjlighet att erbjuda en likvärdig, kvalitetssäkrad utbildning.

Den utbildningen är ett lämpligt sätt att uppfylla kraven på dokumenterade kunskaper när det gäller förare av mobila arbetsplattformar. Det går att läsa mer om läroplanen på Liftutbildningsrådets webbplats.

Krävs säkring med sele när man använder skylift?

En riskbedömning avgör om personer i skylift måste vara säkrade med en sele. När man ska använda lyftanordningar och lyftredskap ska arbetsförhållandena undersökas och riskerna bedömas. Resultatet av riskbedömningen avgör om personen ska vara säkrad med ett personligt fallskydd.

För att särskilt uppmärksamma två användningssituationer, finns bestämmelser om att personligt fallskydd ska användas om det finns risk för att liften blir påkörd av till exempel ett fordon, eller när den används vid trädbeskärning.

Mer information finns i föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06) och användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:01).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter

Behöver du eller ditt företag hjälp med utbildning, kontakta oss så hjälper vi er.
Vi samarbetar med flera utbildningsföretag.

Tel: 021 – 18 35 00